کوچینگ از دیدگاه دکتر میثم شکری ساز

از نظر دکتر میثم شکری ساز کوچینگ یک روش حمایتی است که در آن یک کوچ (مربی) با استفاده از تکنیک ‌ها و ابزارهای مختلف، فرد یا گروهی را در رسیدن به اهدافشان کمک می‌کند. هدف اصلی کوچینگ کمک به افراد برای دستیابی به بالاترین پتانسیل خود و بهبود کیفیت زندگی و کارشان است.  کوچینگ … ادامه خواندن کوچینگ از دیدگاه دکتر میثم شکری ساز